Algemene actievoorwaarden winacties

Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van Marije Bakt Brood. Lees deze goed door voordat u meedoet met één van onze winacties.

1. Winacties worden uitgeschreven door Marije Bakt Brood, gevestigd te Alhaurín el Grande, Málaga Spanje. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan winacties is gratis. Deelname kan op diverse manieren plaatsvinden. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens, of wanneer een inschrijfformulier hebt ingevuld, of wanneer u een reactie heeft geplaatst op onze Facebookpagina’s. (Dit is afhankelijk van de soort winactie. Specifieke eisen staan beschreven bij de desbetreffende winactie).

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.

4. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Marije Bakt Brood het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

5. Deelnemers dienen de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM) na te leven.

6. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar.. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via of het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, of via een persoonlijk bericht via Facebook of andere sociale kanalen.

10. Marije Bakt Brood kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. Medewerkers van Marije Bakt Brood zijn uitgesloten van deelname.

14. Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het bekend maken van de winnaars te reageren, anders worden er door Marije Bakt Brood nieuwe winnaars gekozen.

15. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door Marije Bakt Brood niet verstrekt aan derden. Door deelname aan de winacties gaat deelnemer akkoord met opnemen van zijn/haar gegevens op de mailinglijst van Marije Bakt Brood.

16. Voor een foto-winactie geldt: indien de foto’s niet aan de kwalitatieve eisen voldoen en niet geschikt zijn voor drukwerk, kan er gebruik gemaakt worden van eigen materiaal.

17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Marije Bakt Brood.

18. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Marije Bakt Brood per e-mail via: meel@MarijeBaktBrood.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging via e-mail een reactie.